kośmider, wycena nieruchomości, geodezja logo

Wiesława Kośmider
rzeczoznawca majątkowy 
602 454 190

Jerzy Kośmider
geodeta
502 522 413

Wycena nieruchomości

Zajmujemy się szacowaniem wartości nieruchomości na terenie Trójmiasta i okolic. Wyceną zajmuje się Wiesława Kośmider - rzeczoznawca z doświadczeniem oraz posiadająca uprawnienia zawodowe nr 160 w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, magister inżynier budownictwa, posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 3222/GD/87.

Oferujemy wycenę nieruchomości dla celów:

- bankowo-hipotecznych,

- skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych,

- sądowych i komorniczych,

- wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,

- uwłaszczeniowych i prywatyzacyjnych,

- negocjacyjnych i ofertowych,

- kupna-sprzedaż,

- darowizn i spadków.

Share by: