kośmider, wycena nieruchomości, geodezja logo

Wiesława Kośmider
rzeczoznawca majątkowy 
602 454 190

Jerzy Kośmider
geodeta
502 522 413

Geodezja

Pracami w zakresie wykonywania usług geodezyjnych zajmuje się Jerzy Kośmider - inżynier geodeta, uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nr 12883.

W zakres usług geodezyjnych wchodzi:

- opracowanie i aktualizacja map do celów projektowych,

- geodezyjna obsługa inwestycji,

- podziały i scalenia działek,

- wznowienia granic działek,

- inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego,

- obliczenia mas ziemnych.

Share by: